چیدمان هفت سین مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
سفره هفت سین مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب با نام و یاد خدا و توکل بر ایزد منان و آرزوی سلامتی و سالی سرشار از پیروزی و موفقیت چیده شد


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد