کسب مقام قهرمانی تیمی مسابقات تنیس Division2 در کشور تایلند
دو بازیکن ایرانی در مسابقات تنیس Division2 مقام قهرمانی را کسب نمودند


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد