بازدید مهندس کریمی از هفت سین مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه از هفت سین مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب بازدید نمود


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد