مراسم دمام زنی در شب اول ماه محرم در مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
طنین مارش عزا در ابتدای جاده تندرستی /خبر از فرارسیدن ماه عزاداری سرور و سالار شهیدان در مجموعه ورزشی انقلاب


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد