حضور مقام عالی وزارت ورزش و جوانان در همایش پیاده روی
دکتر سلطانی فر در پنجمین روز هفته تربیت بدنی در همایش پیاده روی مدیران ، کارکنان و کارشناسان وزارت ورزش و جوانان شرکت کرد.


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد