در راهپیمایی بزرگ روز قدس
ورزشکاران ما مدت هاست که حمایت از مردم فلسطین را به سکوی قهرمانی ترجیح داده اند


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد