شنبه 16 تیرماه
بازدید لاله مدیر مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب از روند برگزاری کلاسهای آموزشی فوتبال در زمین چمن مصنوعی


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد