به اهتزاز درآمدن پرچم های درب شمالی مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
پرچم جمهوری اسلامی ایران درب شمالی مجموعه به اهتزاز در آمده کلیه پایه رنگ آمیزی و سیم بکسل و قرقه ها تعمیر و تعویض شد


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد