دوشنبه همایش بسیجیان شرکت توسعه در مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
استقبال پرشور بسیجیان از همایش برگزار گردیده در سالن همایش های مجموعه


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد