آماده سازی و فضا سازی جهت برگزاری جشن عید غدیر
اقدامات اولیه جهت آماده سازی مکان برگزاری جشن عید غدیر در مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد