افتتاح نمازخانه جدید مجموعه ورزشی انقلاب و برگزاری مراسم سوگواری فاطمیه
نمازخانه جدید مجموعه ورزشی انقلاب با حضور مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی ورزش و جوانان و مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور افتتاح شد


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد