برگزاری همایش بسیجیان شرکت توسعه در سالن همایش های مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
همایش باشکوه بسیجیان شرکت توسعه با حضور تعداد کثیری از بسیجیان درسالن همایش های مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب برگزار شد


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد