امروز جمعه ششم اردیبهشت ماه مسابقات گلف در مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
مسابقات جام گلف دیپلماتها یادواره قهرمان فقید شهباز حسین پور


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد