آماده سازی محل کاشت درختان جهت روز درخت کاری
محل کاشت درختان در زمین گلف مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب برای مراسم روز درختکاری آماده شد


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد