مراسم معارفه سرپرست جدید و قدردانی از مدیر اسبق مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
سهیل یوسف نیا سرپرست مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب شد


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد