مراسم اربعین حسینی در نمازخانه دفترمرکزی برگزار شد

مراسم سوگواری اربعین حسینی در نمازخانه شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی برگزار شد.گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد