برگزاری همایش روز هوای پاک و همایش دوچرخه سواری در مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
همایش روز هوای پاک با همکاری کمیسیون محیط زیست و ورزش کمیته ملی المپیک در مجموعه ورزشی انقلاب برگزار می گردد


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد