بازدید مهندس کریمی از سالن بدنسازی و دیگر اماکن مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه به همراه فتحی مدیر مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب از مجتمع تخصصی بانوان بازدید نمود


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد