پنجمین دوره مسابقات جام وی راک سنگنوردی در مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
باشگاه سنگنوردی مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب بزرگترین گردهمایی سنگ نوردان نونهال کشور را در پنجمین دوره مسابقات جام وی راک برگزار نمود


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد