نشست بهره برداران مجموعه ورزشی انقلاب با مدیرعامل شرکت توسعه/
تاکید بر رعایت الزامات بهداشتی و اجتماعی ستاد ملی مبارزه با کرونا در مجموعه ورزشی انقلاب


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد