برگزاری چهاردهمین جلسه کمیته فرهنگی ورزشی
بررسی امور مربوط به ایام فاطمیه و برنامه های دهه فجر


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد