حضور رؤسا و نماینده اورژانس تهران در دفتر مدیر مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
رؤسا و نمایندگان اورژانس تهران در دفتر مدیر مجموعه حضور یافته و جلسه ای در خصوص همکاری دو جانبه بین مجموعه و اورژانس برگزار گردید


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد