بازدید لاله مدیر مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب از پروژه فودکورت
لاله مدیر مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب به همراه معاونین از پروژه فودکورت بازدید کرد


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد