مراسم عزاداری هفتم محرم در خیمه حسینیه انقلاب
حضور مهندس کریمی مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره شرکت توسعه و رییس هیات مدیره صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد