جمع آوری و هرس شاخ و برگ درختان در مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
به منظور جلوگیری از شکسته شدن شاخ و برگ درختان به دلیل بارندگی در فصل سرما نسبت به هرس درختان مجموعه اقدام گردید


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد