در دیدار مدیر و مسوولان این مجموعه با مهندس کریمی صورت گرفت/
بررسی وضعیت مجموعه ورزشی انقلاب


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد