مصادف با سالروز تشکیل بسیج با شیرینی از اعضای مجموعه پذیرایی به عمل آمد
مصادف با تشکیل بسیج با اهدای گل به اعضای مجموعه خوش آمدگویی شد


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد