شنبه 16 فروردین ماه ؛
بازدید مهندس کریمی مدیرعامل شرکت توسعه به همراه فتحی مدیر مجموعه و جمعی از معاونین و مدیران از کلیه معابر و مسیرها و پروژه های در دست اقدام مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد