بازدید مدبر مدیر عامل شرکت توسعه به همراه کابلی مدیر مجموعه و کمالی معاون فنی مهندسی مجموعه از پروژه های عمرانی در حال احداث و بررسی و نظارت بر آن
مدبر از پروژه های در حال احداث بازدید نمود


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد