حضور رئیس فدراسیون گلف در مراسم افتتاحیه مسابقات گلف جام دیپلماتها
آغاز پذیرش شرکت کنندگان مسابقات گلف جام دیپلمات ها


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد