مهندس کریمی در نشست با بهره برداران تاکید کرد:
از تشکیل هیات امنای مجموعه ورزشی انقلاب تا برگزاری یکپارچه و منسجم مناسبت های فرهنگی


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد