برگزاری جلسه بررسی انشعابات و نصب کنتور توسط بهره برداران در مکان بهره برداری
جلسه بررسی انشعابات و نصب کنتور توسط بهره برداران در سالن کنفرانس نصرت برگزار شد


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد