پخش گل در مبادی ورودی مجموعه در روز اول ماه مبارک رمضان
به یمن برکت ماه مبارک رمضان در اولین روز از ماه مبارک رمضان در مبادی ورودی مجموعه با تقدیم گل به مراجعین محترم خوش آمدگویی شد


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد