اجرای طرح جمع آوری پسماند
مخازن جمع آوری بطری های خالی آب معدنی در مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب جانمائی شد


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد