هفته منابع طبیعی و روز درختکاری گرامی باد
به مناسبت گرامیداشت روز درختکاری مراسم کاشت نهال با حضور مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه در مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب برگزار شد


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد