کاشت گل و گیاه به مناسبت روز درختکاری در مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
امروز چهارشنبه مورخ 14 اسفندماه به مناسبت روز درختکاری نسبت به کاشت گل و گیاه در مجموعه اقداماتی صورت پذیرفت


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد