بازدید لاله مدیرمجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب از فضای سبز مجموعه
مدیرمجموعه صبح امروز یکشنبه مورخ 17 تیرماه از فضای سبز مجموعه بازدید نمود


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد