بازدید مدیر مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب از انبارها
مدیر مجموعه به همراه جمعی از مدیران و مسئولین از انبارهای مجموعه بازدید به عمل آورد


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد