نشست دانشجویان حوزه علوم و فن آوری دانشگاه صنعتی شریف با مدیر مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
دانشجویان حوزه علوم و فن آوری دانشگاه صنعتی شریف فعال در زمینه استارت آپ های دانش بنیان طرح ترویج استفاده کاربردی از دوچرخه های برقی در حوزه فن آوری نوین را ارائه نمودند


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد