نصب بنرها در محوطه مجموعه ورزشی انقلاب بمناسبت شهادت امام جعفر صادق (ع)


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد