بازدید مدیر مجموعه از نمایشگاه دفاع مقدس
محمد لاله مدیر مجموعه و معاونین و مدیران از نمایشگاه دفاع مقدس واقع در مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب بازدید نمودند


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد