نشست مسوولان روابط عمومی مجموعه ها و شرکت توسعه برگزار شد؛
روابط عمومی ها، برنامه محور باشند/ تقدیر از مسئول روابط عمومی مجموعه آزادی


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد