برگزاری مراسم بزرگداشت سپهبد حاج قاسم سلیمانی در وزارت ورزش و جوانان
امروز یکشنبه مورخ شانزدهم دیماه مراسم بزرگداشت سرداردلها حاج قاسم سلیمانی در وزارت ورزش و جوانان برگزار شد


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد