مراسم افتتاحیه پدل
حضور مقام عالی وزارت ورزش و جوانان در مراسم افتتاحیه پدل


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد