بازدید شعبانلو مدیر مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب از انبارهای مجموعه
بهره برداری از کلیه فضاهای مجموعه به صورت بهینه


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد