غبارروبی حرم مطهر امام زاده صالح
حضورپرسنل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور در حرم مطهر امامزاده صالح علیه السلام جهت غبارروبی


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد