بازدید مهندس کریمی مدیرعامل شرکت توسعه از پروژه های در دست اقدام مجموعه
مدیرعامل شرکت توسعه به همراه مدیر مجموعه و هیئت همراه از پروژه های در دست اقدام مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب بازدید نمود


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد