بررسی طرح جامع مجموعه ورزشی انقلاب پیرامون شبکه دسترسی و معابر
مدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی به همراه لاله مدیر مجموعه از برخی معابر و پارکینگ های مجموعه ورزشی انقلاب بازدید کرد


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد