برپایی نشست صمیمی مدیر مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب با کارکنان مجموعه
نشستی صمیمی در دفتر مدیریت مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب با کارکنان مجموعه برپا شد


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد