برگزاری مراسم احیای شب های قدر در مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
امسال برای اولین بار مراسم احیای شب قدر در مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب برگزار شد


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد